Eski Anadolu İnançları

Tarihler: 30 Ocak 2021 Cumartesi ~ 30 Ocak 2021 Cumartesi 30 Ocak 2021 10:00

Yer: Online Etkinlikler

Ücret: 1. Kategori - 1200.00 TL

Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe

Adres: Çeşitli Mekanlar İstanbul

Paylaş:

Yorumlar:

istanbul.net.tr Oca 30, 2021 ~ Oca 30, 2021
Ata kültünden  anaerkil tapınmaya, bin tanrılı panteondan Kibele Kültü’ne, Anadolu tanrılarının önce Yunan sonra da Pers tanrılarıyla buluşmasına, Harranilerin ezoterik mistisizminden Trak ritüellerine olan yolculuğun mihmandarlığını sanat tarihçi profesyonel rehber Atilla Tuna  yapacak.

Göbeklitepe’den başlayarak Hellenistik dönemin sonlarına kadar Anadolu’nun 10 bin yıllık  dinler ve inanç merkezleri üzerine kapsamlı bir eğitim programı. Mezopotamya’nın kuzeyindeki Göbeklitepe’de ilk tapınak olduğu varsayılan merkezle başlayacak olan bu dinler tarihi yolculuğumuzun durakları Neolitik Çatalhöyük, Hititler, Urartular, Firlger, Lidyalılar, Harraniler, Kommageneliler ve Traklar olacak.

Eğitmen: Atilla TUNA

Bu eğitime neden katılmalısın?
Anadolu’nun inanç sisteminin temellerinin nedenlerini dinlerken görseller ve haritalar eşliğinde zamanda yolculuğa çıkıyorsun.

Bu eğitimde neler öğreneceksin?
Anadolu coğrafyasında inancın izinde binlerce yıl
Göbeklitepe ilk tapınak
Çatalhöyük’te ana tanrıça kültü
Hitit dini, tanrıları, ritüelleri ve mitolojisi
Urartu dini, tanrıları, ritüelleri ve mitolojisi
Friglerde ana tanrıça Kybele kültü, törenler ve mitoloji
Lidya dininin tanrıları, törenleri, mitolojisi
Harranilerin yıldızlara tapan dini ve mitolojisi
Komagene dini ve mitolojisi
Trakların mistik dini ve törenleri

Bu kursla kazanacağın yetkinlikler
Dinler Tarihi, Din, Sanat Tarihi, Tarih, Arkeoloji, Mitoloji, Ezoterizm

Eğitim Seviyesi
Başlangıç

Eğitim Nasıl Verilecek?
Bu eğitimin süresi 8 ayrı günde olmak üzere hafta bir gün toplamda 16 saat olarak gerçekleştirilecektir. Kursun süresi 8 haftadır.
Derslikler 24 kişiyle sınırlıdır
Ders süresi 2 saattir. Her dersin sonunda soru ve yanıtlar için 30 dakikalık süre olacaktır
Canlı yayına katılabilmek için bu deneyime kayıt yaptırman gerekmektedir. 
Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Yayının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, kayıt yaptıranlara 24 ile 48 saat öncesinden e-posta yöntemi ile paylaşılacaktır.

Eğitim İle İlgili Diğer Bilgiler
Program öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Antonina Online Mektep etkinliğin akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Derse kaçıranlar için telafi ders yapılmayacaktır.
Kursun süresi 8 haftadır. Her ders süresi 2 saattir. 
Sabahçı sınıf başlangıç 30 Ocak 2021, bitiş tarihi 20 Mart 2021’dir.
Gececi Sınıf 31 Ocak 2021, bitiş tarihi 21 Mart 2021’dir.

MÜFREDAT
Müfredat Başlıkları

Göbeklitepe-İlk Tapınak: Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe’yi kim keşfetti? Göbeklitepe nasıl bulundu? Göbeklitepe tarihin hangi evresine ait? Göbeklitepe’nin kısa tarihi ve tarihteki önemi? Göbeklitepe höyük müdür? Göbeklitepe’den sonraki yerleşimler ile benzer yönleri nedir?   Megalit nedir? Göbeklitepe megalitleri neden yapıldı? T biçimli dikilitaşlar nedir? Hangi hayvan betimlemeleri ve niçin var? Hayvan betimlemelerin anlamı nedir? İnsan tasvirleri var mı? Göbeklitepe’deki sembollerin sırrı nedir? Tapınaklarda dairesel planın anlamı nedir? Niçin 12 sütun? Göbeklitepe’de kazıda ortaya çıkan insan kafatasının anlamı nedir? Burayı inşa edenler kimdi? Burası gerçekten ilk tapınak mı yoksa başka bir şey mi? Göbeklitepe terk mi edildi?
Çatalhöyük-Anadolu’da Tanrının ilk İzleri: Çatalhöyük nerede? Çatalhöyük’ü kim keşfetti? Çatalhöyük nasıl bulundu? Çatalhöyük tarihin hangi evresine ait? Çatalhöyük’ün kısa tarihi ve tarihteki önemi, Çatalhöyük neden önemli? Bulunan betimlemelerin sembolizmi nedir? Ata kültü nasıl oluştu, Çatalhöyüklülerde sosyal yaşam nasıldı? Duvar resimleri nasıl yapıldı? Bulunan heykelciklerin anlamı nedir? Ana tanrıça kültü Çatalhöyük’te mi başladı? 9000 yıl önce mezarlar ve ölü gömme adetleri nasıldı? Çatalhöyük’ün şamanizme ve dinlere etkisi nasıl oldu?
Hititler-Bin Tanrılı Halk: Hititler kimdir? Hitit Devleti nerededir? Hititler hakkında neler biliyoruz? Anadolu Kökenli Etkiler; Hatti, Luwi, Anadolu Dışından Gelen Etkiler; Hurri, Asur Kolonileri ve Akad bağlantıları.  Hitit Dini nasıl oluştu? Hitit Mitolojisi, Devlet Dini nasıl oluştu? Tanrılar Panteonu, Teşup: Gök Tanrı Telepinu: Tarım Tanrısı, Sarruma: Dağ Tanrısı, Tanrılar Kültü, Köy Dini nedir? Büyü Ritüelleri nasıl yapılırdı? Ölü Gömme adetleri, Falcılık ve Kehanet düzeni nasıldı? Rüya yorumları nasıl yapılırdı? Boğazköy: Büyük Tapınak, Boğazköy: diğer tapınaklar, Kült faaliyetleri; Yazılıkaya Kabartmaları, Kutsal Alanlar; Hattuşa, Alacahöyük
Urartu- 79 Tanrılı Halk: Van kentinin ilk yaşayanları Urartular kimdir? Urartu Devleti’nin tarihsel sınırları neresidir? Urartularda dinsel gelişme nasıl oldu? Urartu dininde Hurri’lerin etkisi, Urartu Mitolojisi, Urartularda kaç tanrı vardı? Urartu Tanrılar Panteonu, Haldi: Baş Tanrı, Teişeba: Yıldırım Tanrısı, Şivini: Güneş Tanrısı, Arubani: Bereket Tanrıçası, Tuşpuea: Tuşpa kentinin koruyucu tanrıçası, Epaninaue: Torpak tanrıçası, Babaninaue: Dağ tanrıçası, Sardi: Yıldız tanrıça, Bagvarati: Baş Tanrıça, Selardi: Ay Tanrısı, Urartularda ibadet nasıldı? Neden totemler yapıldı? Urartu tapınakları nasıldı, Kurban törenleri nasıldı? Dinsel sanat nasıl gelişti, Urartu batimlemelerinde sembolizm, Meher Kapı Yazıtı, Anzaf Kalkanı nedir?
Frigya – Ana Tanrıça Kybele Dininin Merkezi: Firgler kimdir? Frigya Devleti’nin tarihsel sınırları neresidir ? Friglerde dinsel gelişme nasıl oldu? Ana Tanrıça Matar Kültü, Kybele Kültü, Ay Tanrısı Men Kültü, Hosios kai Dikaios Kültü (Kutsal ve Adil olan En Büyük Tanrı Kültü), Sabazios , Pagan dinlerin bölgedeki erken dönem Hristiyanlığa etkileri; Montanizm, Novatianizm Lidya Dini – Anadolu Tanrıları Yunan Tanrılarıyla Birleşiyor: Lidyalılar kimdir? Lidya Devleti’nin tarihsel sınırları neresidir ? Lidyalılarda dinsel gelişme nasıl oldu? Anadolu tanrıları, Yunan tanrıları ile buluşuyor, Çok Tanrılı harmanlanan Panteon, Kybele – Artemis Kültü, Kore: Bakire kültü, Levs/Lefs: Zeus, Ayinler nasıl yapılırdı, Lidya Mitolojisi ve Efsaneler, Chimaira ile Bellerophon'u taşıyan Pegasus, Efsanesi, Araxa Efsanesi, Patara Efsaneleri, Niobe'nin gözyaşları 
Harraniler-Yıldızlara Tapan Mistik bir Anadolu Dini: Harran nerede? Harraniler kimdir? Harranilerin ezoterik düşünce yapısı, Asur ve Babil ile bağlantıları nedir? Harranlılar Kur’anda adı geçen Sabiiler midir? Gökcisimleri neden önemli? Astronominin Harranlılardaki önemi nedir? Harranilerin önemli kentleri neresidir? Abbasi Halifesi El Mem’un’la karşılaşmaları nasıl oldu? Harraniler “ehli kitap” mıdır? Sin: Ay Tanrısı, Şamaş: Güneş Tanrısı, Soğmatar’da hangi gezegenlere ithaf edilmiş tapınaklar var? 
Kommagene – Tanrıların Tahtı: Kommagene Krallığı nerede? Kommageneliler kimlerdi ve ismi nerden geliyor? (Kummuh Krallığı), Kommagene Krallığı’na Hitit, Geç Hitit Beylikleri, Asur, Babil, Pers, Seleukos Krallığı, Ermeni Krallığı ve Roma’nın etkisi nedir? Nemrut Dağı nerededir ve Kommagene Krallığı için önemi nedir? I Antiochos kimdir ve onu tarihte ölümsüz yapan başarısı nedir? Nemrut Dağı tepesindeki anıtsal dev tanrı heykelleri ve kabartmalar doğu ve batı sentezi için mi yapıldı? (Pers ve Yunan Tanrı(ça)ları? Nemrut Dağı tümülüsü nasıl bulunmuştur ve yapılan arkeolojik kazılar? Samsat’ın önemi? Nemrut Dağı Aslan Horoskopu Stel’in anlamı çözüldü mü? Arsemia Antik Kentin’deki Herkül ve I Antiochos tokalaşma sahne stelindeki mesaj nedir?
Traklar-Animizm Paganizmle Buluşması: Traklar kimdir? Traklar nerelerde yaşadılar? Trakların inanç sistemi nedir? Megalitik Kültür'ün Traklar için önemi nedir? Traklar niçin Istıranca Dağları'nı seçtiler yaşamak için? Ley Hatları ve Traklar için önemi? Opidium ve Kutsal Alanlar'ın Trak kültüründe önemi nedir? Trak inanç siatemindeki ritueller nasıldı? Trak Klanları ve Anadolu bağlantısı? Trak tümülüslerine kimler gömülür ve Trak ölü gömme sistemi? Traklar yüzlerini neden maviye boyuyorlardı? Traklarda kadının yeri ve Amazon bağlantısı? Kuvars, granit ve bazalt taşının Trak kültüründe yeri? Trak takıları ve anlamı? İrlanda Kuleleri ve Trak kültü bağlantısı? Traklar, Kelt ve İskit bağlantısı?

EĞİTMEN
Sanat Tarihçi Atilla TUNA

Üsküp [Makedonya) 'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü' nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi' nde devam etti. İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberidir. 1997 yılında Antonina Turizm. 2008 de Istanbul Walks ve 2017 yılında da Tehran Daily Tours olmak üzere turizm faaliyetlerinde bulunan üç ayrı seyahat acentesini kurmuş ve halen bu şirketlerin Genel Müdürlüklerini yapmaktadır. İstanbul şehrinin kültürel ve mimari mirasını korumak için 2002 yılında kurulan Şehristanbul Derneği'nin kurucu başkanıdır. TÜRSAB Boğaz BYK [2003-2005] üyeliği yapmıştır. ll.. ve 15. Galata Şenliği'nin ve 1. Uluslararası Galata Festivali "Galata Fest" in direktörlüğünü yapmıştır. İstanbul Balık Festivali'nin festival direktörüdür. Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu [2003-2004] üyeliği yapmıştır. Turizme yeni bakış açıları getiren Nostaljik Dolmuş. Hazine Avı. Kutu Avı gibi projeleri hayata geçirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası. Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği, Rumeli Yöneticiler ve İşadamları Derneği [RUYİAD]. Teşvikiye Rotary Kulübü üyesidir. İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.' 'Bursa Yeni Kaplıca - Bursa'da Yeni Kaplıca Hamamı" başlıklı bilimsel bir kitabı ve çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. 128 ülkeye seyahat etmiş ve 90 ülkede yerel rehber olmaksızın rehberlik yapabilmektedir. Cumhuriyet, Söz, Radikal Seyahat, Hürriyet Seyahat gibi Türkiye'nin en prestijli gazete ve dergilerinde çeşitli makaleleri bulunmaktadır. IZ TV'de [Digiturk] 17 seyahat belgeseli hazırladı ve sundu. İstanbul'da günlük Nova Makedonija ve Birlik Makedonya gazetelerine muhabirlik yaptı. Sibel Tuna ile evli ve Ekin Celal, Ozan ve Bulut adlarında üç çocuk babasıdır.

- Etkinlik video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir.- Etkinlik linki ve şifresinin size iletilebilmesi için biletinizi satın aldıktan sonra güncel e-mail adresinizden Biletix işlem referans numaranızı, satın almış olduğunuz etkinliğin adını ve tarihini antonina@antoninaturizm.com adresine mail atmanız gerekmektedir.- Belirtilen bilgilerin tüketici tarafından doğru olarak verilmemesi nedeniyle katılım linki ve şifresinin size iletilememesi ve buna bağlı olarak seminere katılamamanız halinde Biletix'in veya organizasyon firmasının sorumlululuğu bulunmamaktadır.- Tüketicinin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle eğitime zamanında katılamaması, bu sebeplerle eğitimin bir kısmını veya tamamını almaması organizasyon firmasının veya Biletix'in sorumluluğunda değildir. Bu tür durumlarda iade veya değişiklik hakkı sağlanmayacaktır.

istanbul.net.tr

Kare Kod (QR) Uygulaması

Sitemizde yer alan Mekan sahipleri ,etkinlik düzenleyenler, Kare (QR) kodunuzu oluşturun, bilgilerinizi mobil kullanıcılarla kolayca paylaşın. Oluşturduğunuz kare (QR) kodu yazıcınızdan basarak hemen kullanabilirsiniz.

Resime sağ tıklayıp jpg formatında farklı kaydedebilirsiniz.

Herhangi bir yorum yapılmadı ilk yorumlayan siz olun...
Yorumlar yaparak sesini duyur..!

İlginizi Çekebilir

Aile Eğlencesi Atölye Kurs Bale Biletino Etkinlikleri Çocuk Oyunları Haberler Foto Galeri Video Galeri Daha Fazlasını Göster

SAYFAYI PAYLAŞIN

Facebook Twitter Pinterest Mesaj Email
KAPAT

HAKKIMIZDA

Hakkımızda iletisim Yasal Uyarı Reklam Android Apple
KAPAT