Klasik Müziğe Giriş

Tarihler: 26 Mart 2021 Cuma ~ 26 Mart 2021 Cuma 26 Mart 2021 20:00

Yer: Online Etkinlikler

Ücret: 1. Kategori - 1200.00 TL

Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe

Adres: Çeşitli Mekanlar İstanbul

Paylaş:

Yorumlar:

istanbul.net.tr Mar 26, 2021 ~ Mar 26, 2021
Müzik tüm bireyler için yaşamın bir parçası. Eğlendiren, keyif veren, coşkuyla dans ettiren, bazen de hüzünlü baladlarla, ağıtlarla ruhu okşayan çeşitli müziklerin yanında bir halkın tüm varoluş hikayesini, kültür birikimini ortaya koyan folklorik müzikler de var. Müzik anlık değişkenliği ve çok çeşitliliği ile her ruha kolayca hitap eden, her kişinin içinde kendisine göre bir şeyler bulabileceği, dinleyeni rahatlatan, neşelendirip coşturan bir sanat dalı.

Biz ikişer saatlik sekiz bölümden oluşan bu seminerde, müziğin evrensel dili olarak adlandırabileceğimiz Klasik Batı Müziği’ne, yani yüzyıllardan beri yaratıldığı coğrafyaların tüm kültür birikimini, geleneklerini içinde barındırarak süreklilik arz eden, güncelliğinden ve geçerliliğinden yitirmemiş bir müzik türüne odaklanacak Yer yer  dinleyeceğimiz örneklerle bu konuda alacağımız bilgileri pekiştireceğiz.

“Klasik Batı Müziği nedir, nasıl dinlenir, konser salonlarında bir usul, adap var mıdır” gibi sorulara cevap arayarak başlayacağız. Klasik müziğin kısa tarihi, dönemleri, formları, müzik edebiyatına damgasını vurmuş büyük bestecileri ve onları sıra dışı yapan özelliklerini araştıracağız. Klasik müziğin terimlerini inceleyeceğiz. Opus veya “allegro” gibi yabancı terimlerden ne anlıyoruz? Tanımadığımız bir eserin başlığı yanında verilen bilgileri okuduğumuzda bizi nasıl bir müziğin beklediğini kestirebiliyorur muyuz?
Senfonik müzik veya oda müziği ne demektir, filarmoni orkestrası mı, senfoni orkestrası mı? Peki başka hangi orkestralar var, oda orkestrası ne demektir? “Klasik müziğin irili ufaklı formasyonları hangileridir?” gibi sorularla ilerleyip müziğin formlarını inceleyeceğiz.

Eğitmen: Muammer Erboy

Bu eğitime neden katılmalısın?
Müziğin genel kavramlarını ve kısa tarihini öğreniyor, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, Çaykovski, Rachmaninov, Debussy ve Ravel gibi önemli bestecilerin kısa hayat hikayeleri ve özellikleri ile önemli eserleri üzerine fikir sahibi olup kültür dağarcığınızı zenginleştiriyorsun.

Bu eğitimde neler öğreneceksin?
Toplam 16 saatlik bir seminerde klasik müziğin yüzlerce yıllık birikimi üzerine fikir sahibi oluyorsun.
Klasik müziğin tarzları, formları, formasyonlarına göz atıyor, eser başlıklarını okuyup anlamayı öğreniyor, klasik müziğin önemli  enstrümanları ile tanışıyorsun.
Klasik müziği kendi ortamında ve/veya konser salonunda dinlerken dikkat etmen gereken noktaları ve dinlediğin müziği önceden  tanımasan bile kendi hissiyatına göre yorumlamanın püf noktalarını öğreniyorsun.
Klasik müziğin Barok, Klasik, Romantik, Empresyonist gibi dönemlerini inceliyor, bu devirlerin önde gelen bestecileri ve eserleri ile tanışıyorsun.

Eğitim Seviyesi
Başlangıç

Eğitim Nasıl Verilecek?
Bu eğitimin süresi 8 ayrı günde olmak üzere hafta bir gün toplamda 16 saat olarak gerçekleştirilecektir. Kursun süresi 8 haftadır.
Derslikler 24 kişiyle sınırlıdır
Ders süresi 2 saattir. Her dersin sonunda soru ve yanıtlar için 30 dakikalık süre olacaktır
Canlı yayına katılabilmek için bu deneyime kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 
Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Yayının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, kayıt yaptıranlara 24 ile 48 saat öncesinden e-posta yöntemi ile paylaşılacaktır.

Kayıt Yaptırma Koşulları
Program öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Antonina Online Mektep etkinliğin akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Derse kaçıranlar için telafi ders yapılmayacaktır.

Eğitim İle İlgili Diğer Bilgiler
Kursun süresi 8 haftadır. Her ders süresi 2 saattir. 
Başlangıç tarihi  26 Mart 2021, bitiş tarihi 14 Mayıs 2021’dir.

MÜFREDAT
Müfredat Başlıkları

Ders 1: KLASİK MÜZİĞE GİRİŞ

İlk dersimize ufak bir testle başlayacağız. En tanınmış eserlerden oniki adet seçip bunların birer dakikalık fragmanlarını dinleteceğiz ve değerli katılımcılardan bunların hangilerini tanıdıklarını hatta mümkünse eserin adı ve bestecisi ile belirtmelerini rica edeceğiz. Sonrasında müziği okumak, bir eserin isminden, tanımından ve alt başlıklarından söz edeceğiz, Genelde İtalyanca sözcüklerin kullanıldığı bölüm başlıklarının manalarını irdeleyeceğiz. Sırf bu bilgilerin ışığında eseri tanımasak bile bizi nasıl bir müziğin beklediğini kestirebiliyoruz muyuz? Müzik anahtarları nedir? Tonalite nedir bize ne anlatır?Bu dersimizde ayrıca kısa müzik tarihine bir göz atıyor, dönemlerin özelliklerini konuşuyor ve her dönemin önemli bestecilerini bir kaç en tanınmış eserleri ile  anıyoruz. Örnekler dinliyor, bir önemli eser seçip solist veya orkestraya göre nasıl farklı yorumlara açık olabileceğine bakıyoruz.  Müzik tüm  sanat dalları içinde her yorumda değişen, her konserde o anda baştan yaratılan tek sanat dalıdır.

Ders 2: MÜZİK ALETLERİNİ VE  ORKESTRALARI TANIYORUZ
Bu dersimizde müzik aletlerini öğreniyoruz.  Yaylılar, nefesliler, telliler (gitar, mandolin, arp) ve vurmalı sazları tanıyoruz. Peki, piyano nedir? Enstrümanların şahı mı gerçekten? Peki melodik bir  saz mı, yoksa vurmalı mı? Örneklerle öğreniyoruz. Sadece tek tip orkestra mı var? Kaç çeşit orkestra vardır?  Filarmoni mi senfoni mi? Diğer formasyonlar nedir? Oda Orkestrası da mı varmış? Yalnız yaylılardan ya yada yalnız nefeslilerden kurulu orkestralar?  Tüm bunlara örnek teşkil edecek eserlerden bir demet.. Küçük ölçekli formasyonlar ve bunların büyük müziği. Bu konular Ayrıntılı Müzik Dönemlerini  incelediğimiz zaman daha ayrıntılı örneklerle önümüze gelecek. Her yerde karşımıza çıkan Sonat formu nedir? Solo icradan senfoniye klasik müziğin temel anlatım  formu. Sonat kavramını geliştirelim. Ne çeşitler var? Müzik tarihinde devrim yapmış sonatlara bir kaç örnek.

DERS 3: KLASİK MÜZİĞİN ÜÇ “B”’Sİ: BACH - BEETHOVEN - BRAHMS
Bu dersimizde bıraktıkları eserlerle Müziğe hep dönemlerinin bir kaç adım önünde yön veren üç büyük besteciden bahsedeceğiz. Müziğin mimarı Johann Sebastian Bach, son eserlerinde müziğin geleceğine kahin gibi ışık tutan Ludwig van Beethoven ve romantik dönem Orta Avrupa müziğinin temel taşı Johannes Brahms.
2020 Ludwig van Beethoven’in doğumunun 250. Yıldönümü. Bu sebeple bu üç büyük adamı anlatmaya ondan başlıyoruz. Bir sonraki dersimizde Bach ile Barok döneme eğilecek ve bu çok zengin dönemi iki derste inceleyeceğiz.
Beethoven, dönemi itibari ile Bach ve Brahms’ın arasında bir köprü gibidir. Köprünün bir ayağı  özgün ve mükemmel füg sanatıyla Bach’a bağlanır, diğer ayağı ise romantizmin kapılarını zorlayan eserleri ile Brahms’a... Beethoven’in eserlerine mercek tutup eğlenceli hikayeleri de göz ardı etmeden hayatını inceleyeceğiz. Beethoven’i layıkıyla anlamak için devrin Avrupa’sının siyasi ve sosyal bir fotoğrafını çekecek, hürriyet aşığı bu büyük hümanistin bir çok eserinin arkasında yatan fikirlerine bakacağız.

DERS 4: BİR MÜZİK HANEDANI: J. S. BACH VE OĞULLARI
Bu dersimizde Johann Sebastian Bach ve oğullarını, bunlardan özellikle Carl Philipp Emmanuel Bach ‘ı inceliyoruz. Bach neden müziğin mimarı diye adlandırılır? Nasıl bir insandı? “Müziğin Eski Ahidi” diye adlandırılan eseri hangisidir? Neden? Keman edebiyatındaki yeri nedir? Solo viyolonsel için bestelediği eserleri layıkı ile çalabilmek için yüz sene beklemek gerekmiş, doğru mu? Neden unutuldu? Kim onu küllerinden çıkardı? Johannes ve Matthaeus Pasyonları, “si minör ayin”! Passacaglia, Chaconne, Partita, Toccata, Sonat-Süit farkı! Bunlar bu dersimizin Bach’ın evrensel müziği ışığında çözeceğimiz düğümler...
Tabii dönemin tarihine de bir bakıp Büyük Frederik’in Potsdam sarayındaki kültür ve müzik yaşamını Kuvvetli August’un Dresden Sarayı ile karşılaştıracağız.

DERS 5: BAROK DÖNEM
Barok dönem katı kuralcılığına ve kurallarına rağmen bugün hala zevkle dinlenen çok çeşitli ve zengin içerikli eserlerin yaratıldığı bir zaman dilimi. Tüm zengin ve ihtişamlı Avrupa saraylarında bilim ve sanata verilen önem, canlı müziğin bu sarayların debdebeli hayatında konserlerden sahne eserlerine çok önemli bir yer tutmasını sağladı. Kralın nezdinde asillerin itibar görebilmeleri için malikanelerinde orkestra kurmaları ve eserler ısmarlayıp kendi tiyatrolarında sahneye koydurmaları elzemdi.
Biz de Versailles sarayı üzerinden Fransız barokuna uzanacak, Mannheim ve Salzburg okulları üzerinden Alman barokunu gözden geçireceğiz. Barok dönem İngiliz müziğinin en parlak devri olarak değerlendirilir, bu devrin bestecilerinden sonra İngiltere’de 200 sene boyunca anmaya değer hiç bir besteci çıkmamıştır. Barok dönemin müzik kalbi İtalya’da atıyordu dersek hiç mübalağa etmeyiz. Aralarındaki rekabetin bazen ciddi savaşlara dönüştüğü Venedik ve Napoli okulları üzerinden dönemin İtalyan bestecileri ve eserlerini araştıracağız.
Buyurun dönemin yıldızlar geçidine:
Versailles Sarayı:  Lully, Campra ve Rameau. Opera ve bilhassa balenin yıldızı yükseliyor.
Sahneleme teknolojisi günümüzün bilgisayarlı teknolojisi ile yarışır hatta baskın çıkar.  Keman tekniğinde atak: yeni bir form Caprice. Mucidi Guillemain ve yepyeni parmak tekniği ile daha doygun keman çalma.
Mannheim Okulu: orkestralarda yeni akım. Senfonik konserler başlıyor. Haydn, Mozart ve Beethoven’e yol  açılıyor.
Salzburg Okulu :   Heinrich Ignaz Franz Biber ve eserleri üzerinden Paganini, Liszt, Brahms ve Rachmaninov’a ulaşan etkiler. Missa Salisburgensis.
Dresden Okulu:     Keman edebiyatı şekilleniyor. Paganini’nin muazzam tekniğinin kökleri.
İngiliz Baroku : Purcell ve Dowland. Londra’da bir Alman: Haendel (yoksa Handle mi?)
Venedik Okulu: Vivaldi, Albinoni, Marcello
Napoli Okulu: Pergolesi, Porpora, Piccinni, Paisiello

DERS 6: KLASİK DÖNEM
Müziğin iki büyük ustası, iki ayrı dünya: HAYDN ve MOZART
Baba Haydn! Zamanının tüm “müzik işçileri” ve müzik adamları Joseph Haydn’a böyle sesleniyorlardı. Çünkü o bestelediği 106 senfoni ile “senfoninin babası” idi. 80i aşkın Quartett, 70i geçkin divertimento, 25 yaylı trio, 10 keman konçertosu, 5 viyolonsel konçertosu, 45 piyanolu trio, 10 piyano konçertosu ve çeşitli enstrüman İçin onlarca konçerto bu büyük bestecinin bir kaç eseri... daha kantatlar, operalar, oratoryolar, çeşitli sahne eserleri ve çok ilginç bileşimlerle bir çok oda müziği eseri... tüm zamanların en üretken bestecilerinden. Esterhazy Sarayından Londra’ya  kocaman bir kariyer. Beethoven dahil bir çok bestecinin hocası. Bunlardan Schubert’i de etkileyen Johann Nepomuk Hummel‘i anmalıyız.
Müziğin dahi çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart! Hiç büyümeyen bir afacan! Altı yaşındayken Viyana sarayında verdiği konserden sonra İmparatoriçe Maria Theresia’nın kucağına oturuverdi sıcak kanlı sevecen çocuk, bitmeyen Avrupa turneleri, bitmeyen yollar, Marie Antoinette ve Versailles sarayı, Salzburg - Viyana - Prag! Londra ve C.P.E. Bach ile karşılaşma...
Kısacık ömrüne 600ü aşkın beste sığdırmış, operada devrim yaratmış bir dahi! Devrinde kıymeti hiç bilinmemiş bir besteci! Toplum kurallarına hiç uymamış, lafını hiç sakınmamış civa gibi bir kişilik! İtalyan bestecilerin hakimiyetindeki Viyana Sarayı’na ulaşma çabaları! Rakipleri Salieri, Scarlatti, Clementi, Cimarosa; bütün müzik tarihinin tozlu raflarından hiç ulaşamadıkları Mozart’ın ebedi değeri olan müziğini dinliyorlar hala.

DERS 7: ROMANTİZM I, JOHANNES BRAHMS VE ÇAĞDAŞLARI
Franz Schubert ve Lied formu:
Bu dersimize Beethoven çağdaşı ve kendisini onun gölgesinden kurtaramamış, kronolojik açıdan Klasik döneme dahil etmemiz gereken iflah olmaz romantik Franz Schubert ile başlayacağız. 600den fazla örnek verdiği Lied formundan, piyano edebiyatına kazandırdığı muhteşem eserlerden, türünün en güzel örnekleri arasında anılan senfonilerinden bahsedecek,  Beethoven’in eserlerine paralel özellikleri çıkaracağız. Schubert müziklerinden bir seçkiye kulak vererek Mozart gibi çok genç yaşta yaşamını yitirmiş bu dahiyi hissetmeye çalışacağız.
Robert Schumann, hem müzik hem edebiyat:
İki sanat dalına da yatkın, çifte ruhlu bir adam. Florestan ve Eusebius kim? Daha iyi piyano çalmak için icat olunan “işkence aletleri”, bunların yüzünden sakat kalan parmaklar, Klara Schumann ile bitmeyen bir aşk, müziğin yeni Dergisi “Neue Zeitschrift Für Musik” ve genç bestecilere muhteşem tanıtım desteği. Besteleme periyodları; beş senfoni, üç konçerto, liedler, yoğun oda müziği eserleri, kocaman bir piyano külliyatı. Brahms ile tanıştığı günden ölümüne kadar sarsılmaz dostluk. 
Johannes Brahms, Viyana’da bir Hamburg’lu.
Bir piyano cambazı ve oda müziği dehası. Kendi kendinin düşmanı acımasız bir eleştirmen.  Yırtılıp atılan sayfalarca nota kesin arkasında bıraktıklarından fazla idi. İlk senfonisini bestelemeye cesaret ettiğinde yaşını başını bayağı almıştı. Anıtsal eserleri arasında Alman şairi Klopstock’un dizeleri üzerine yazdığı “Bir Alman Requiem’i” ve birbirinden güzel dört senfonisi ile iki piyano konçertosunu, keman konçertosu ile keman ve viyolonsel için “çifte” konçertosunu sayabiliriz. Küçük piyano parçaları ve oda müziği eserleri ile ölümsüzleşmiş bir yaratıcı.  Eserlerinden seçkiler dinlemeye özen göstereceğiz. Tabii Clara Schumann’a duyduğu platonik aşk üzerine konuşup eserlerine gizlediği “mektuplar”a da göz atacağız. 

DERS 8: ROMANTİZM II, POSTROMANTİZM VE EMPRESYONİZM
Bu dersimizde önce Frédéric Chopin ve Franz Liszt’e odaklanacağız.
Frédéric Chopin:
Piyanoya adanmış bir hayat. Minyatür eserlerin ustası. Kısacık bir süreye sığdırılmış anıtsal senfoniler tadında eserler. Fırtınalı bir beraberlik, tutkulu bir aşk: George Sand. Hastalıklı bünye. Bitmeyen vatan hasreti:  Polonya, polonezler ve mazurkalar. Çağdaşı İrlandalı besteci John Field’in etkisi, noktürn formu. Chopin’in buluşu, piyano müziğinde yeni bir form: ballad. Piyano konçertoları, orkestra olmasa da olur. Bach, değişmez müzik rehberi, her yere taşınan Bach notaları,  onikilik iki seriden oluşan prelüdler. Chopin ve Mozart. Chopin ve Beethoven.
Franz Liszt: 
yoksa Ferenc Liszt mi?  Macar mı Avusturyalı mı? Macarca bilmeyen ama piyano solo  için bestelediği 12 rapsodisiyle Macar müziğini yüceltmiş bir sanatçı. Dini hayatla dünyevi hayat arasında sürekli bir git-gel. Durmadan değişen sevgililer. Paris’te hızlı salon hayatı. İlk besteci organizasyonları. Berlioz ve Wagner. Müzikte, bilhassa piyano müziğinde devrimler. Sağ ve sol elde ayrı armoniler. Sonlara doğru tonalite kavramından giderek uzaklaşma, “bagatelle sans tonalité”. Piyano için anıtsal eserler: si minör sonat, Dante sonatı, Hac Yılları. Liszt, bir piyano akrobatı. Kırılan piyanolar. Virtüozitede doruk nokta: Mephisto Valsi, La Campanella, Totentanz (Ölülerin Dansı). Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı Milli Marşı. Yeni bir kavram: senfonik şiir. Peki, Program müziği nedir?
Bu dersimizde ayrıca bir parantez açacağız ve Grieg, Çaykovski, Sibelius ile Rachmaninov’un hayat hikayeleri, sanat tarzları ve eserlerine bakacağız. Romantizmden Postromantizme giden bu yolda bu büyük bestecilerin çağdaşlarını da anacağız. Çaykovski’yi çeşitli yönleri ile detaylı ele alacağız.
Sahne eserleri, senfonileri, konçertoları ile oda müziği dalında mücevher işçiliğinde verdiği eserler ilgi odağımızda olacak.
Rachmaninov’u hem bir piyano ustası kimliği ile hem senfonik müziğe katkılarıyla detaylı inceleyeceğiz.
Empresyonizmin iki büyük ismi Debussy ve Ravel eserlerinden örneklerle konuğumuz olacak. Neydi onları birleştiren, neydi onları ayıran? Yalnız piyano için mi yazdılar? Ravel ve Gershwin. Ravel ve orkestrasyon dehası.

EĞİTMEN
MUAMMER ERBOY

1957 İstanbul doğumlu olan Muammer Erboy, Avusturya Lisesinden sonra Almanya’da kimya tahsil etti. Lisanlara olan merakı  ana dili gibi konuştuğu Almancanın yanında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı da öğrenmesini sağladı.  Bu dilleri bilmek müzik bilgisini kuvvetlendirmekte çok işine yaradı.

1986’da İzmir’de iş hayatına atıldığında Avusturya hükümetinden gelen teklif üzerine İzmir’in Fahri Avusturya Konsolosu oldu ve iki ülke arasında bilhassa kültür ve müzik dallarında köprüler kurmaya çalıştı. 2007’den beri Avrupa’nın müzik merkezlerine ve önemli müzik festivallerine sıra  dışı konser ve opera programlarını bir avcı hassasiyetiyle kovalayarak İstanbul çıkışlı seyahatlere program yazmakta ve bu kapsamlı gezilerde birlikte seyahat ettiği katılımcıları dinleyeceği eserler hakkında bilgilendirmektedir.
2018 yılında İstanbul Resitalleri 10. yıldönümü vesilesi ile düzenlenen on piyano resitalinde sunulan eserleri de konser öncesi kısa analizleri ve besteleniş ve perde arkası hikayeleri ile dinleyiciye tanıtan bir konuşma dizisi gerçekleştirdi.

Müzik eğitimi olmamasına rağmen erken çocukluğundan beri içinde hissettiği müzik tutkusu, bilhassa ailesinin klasik müzik dinlemek konusunda gösterdikleri yönlendirici hassasiyet, uluslararası müzik camiası içinde kurduğu yakın dostluklar ve candan desteklediği genç sanatçılardan öğrendikleri büyük bir birikim oluşturmasını sağladı. Bu birikimi Antonina Online Mektep sayesinde değerli dostlarımızla paylaşacağı için mutluyuz.

- Etkinlik video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir.- Etkinlik linki ve şifresinin size iletilebilmesi için biletinizi satın aldıktan sonra güncel e-mail adresinizden Biletix işlem referans numaranızı, satın almış olduğunuz etkinliğin adını ve tarihini antonina@antoninaturizm.com adresine mail atmanız gerekmektedir.- Belirtilen bilgilerin tüketici tarafından doğru olarak verilmemesi nedeniyle katılım linki ve şifresinin size iletilememesi ve buna bağlı olarak seminere katılamamanız halinde Biletix'in veya organizasyon firmasının sorumlululuğu bulunmamaktadır.- Tüketicinin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle eğitime zamanında katılamaması, bu sebeplerle eğitimin bir kısmını veya tamamını almaması organizasyon firmasının veya Biletix'in sorumluluğunda değildir. Bu tür durumlarda iade veya değişiklik hakkı sağlanmayacaktır.

istanbul.net.tr

Kare Kod (QR) Uygulaması

Sitemizde yer alan Mekan sahipleri ,etkinlik düzenleyenler, Kare (QR) kodunuzu oluşturun, bilgilerinizi mobil kullanıcılarla kolayca paylaşın. Oluşturduğunuz kare (QR) kodu yazıcınızdan basarak hemen kullanabilirsiniz.

Resime sağ tıklayıp jpg formatında farklı kaydedebilirsiniz.

Herhangi bir yorum yapılmadı ilk yorumlayan siz olun...
Yorumlar yaparak sesini duyur..!

İlginizi Çekebilir

Aile Eğlencesi Atölye Kurs Bale Çocuk Oyunları Dans Haberler Foto Galeri Video Galeri Daha Fazlasını Göster

SAYFAYI PAYLAŞIN

Facebook Twitter İnstagram Pinterest Mesaj Email
KAPAT

HAKKIMIZDA

Hakkımızda iletisim Yasal Uyarı Reklam Android Apple
KAPAT