Yahudilik

Tarihler: 05 Şubat 2021 Cuma ~ 05 Şubat 2021 Cuma 05 Şubat 2021 15:00

Yer: Online Etkinlikler

Ücret: 1. Kategori - 1200.00 TL

Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe

Adres: Çeşitli Mekanlar İstanbul

Paylaş:

Yorumlar:

istanbul.net.tr Şub 5, 2021 ~ Şub 5, 2021
Yahudilik ile ilgili tüm merak ettiğini yanıtlamak üzere Dr. Cengiz Göncü bu kursu hazırladı.

"Cengiz Göncü birçok kez Kudüs ve Çevre Yerleşimleri turunu gerçekleştirdi.  Antonina Online Mektep programları kapsamında 8 ders ve toplamda 16 saat sürecek bu kursta Yahudiliğin doğuşundan itibaren yaşanan süreçler ele alınıyor: Bu kapsamda Hz. İbrahim’le “Kutsal Topraklar/Kenan”a yapılan göç, ardından Hz. İshak ve Yakup gibi büyük İbrani ataları dönemleri, Hz. Yusuf’la beraber başla-yan Mısır’da yerleşim süreci, Mısır’dan Hz. Musa ile çıkış, On Emir’in alınışı ve Sina Ahdi ile Kudüs’te Hz. Davud’un liderliğinde Birleşik İsrail Krallığı’nın kuruluşu, Süleyman Mabedi, Babil Esareti, II. Tapınak Dönemi, Makkabi İsyanı ve Haşmonay Krallığı, Roma ve Herod Krallığı ile II. Tapınağın yıkılışı kronolojik bir şekilde ele alınacaktır. Ardından Yahudilik teolojisi başlığında  Tanrı ve peygamber inancı,/Tanah ve diğer Yahudi dini literatürü, Tevrat kutsal topraklar, seçilmiş kavim ve ahitleşme inancı, ilk Yahudi mezhepleri işlenecektir. Kursun üçüncü ve son bölümü ise Yahudiliğin uygulama/pratik boyutu üzerinde olacaktır: Şeriat ve Yahudilik, doğum, ölüm, sünnet, temizlik, yeme içme, ibadet ve sinagog, bayramlar, Şabat, Yahudilerin Yahudi olmayanlara bakışı ve Nuhilik konuları üzerinde durulacaktır. Son derste ise slaytlar eşliğinde “Yahudilik Açısından Kudüs ve Çevre Yerleşimleri” isimli dersimizle 7 haftalık kursun kutsal topraklar ekseninde somutlaştırmış olacağız."

Eğitmen: Dr. T. Cengiz GÖNCÜ

Bu eğitime neden katılmalısın?

Üç semavi dinden biri olan Yahudiliğin tarihini ve inanç esaslarını dinlerken görseller ve haritalar eşliğinde zamanda yolculuğa çıkacağız. Genel Dinler Tarihi’nin önemli bir parçası olan Yahudiliği kavrayıcı bir şekilde öğreneceğiz.

Bu eğitimde neler öğreneceksin?
Yahudiliğin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi (ilk 3 hafta ve kısmen 4. hafta)
Yahudilik Teolojisi (4.hafta ve kısmen 5. Hafta)
Günlük Hayatta Yahudilik/Pratik Boyut (5.,6. Ve 7. haftalar)
Yahudilik Açısından Kudüs ve Çevre Yerleşimleri (8. Hafta)

Bu eğitimde kazanacağın yetkinlikler
Tarih, Din, Dinler Tarihi, Kutsal Mekanlar

Eğitim Seviyesi
Eğitim her seviyeye uygundur.

Eğitim Nasıl Verilecek?
Bu eğitimin süresi 8 ayrı günde olmak üzere hafta bir gün toplamda 16 saat olarak gerçekleştirilecektir. Kursun süresi 8 haftadır.
Derslikler 24 kişiyle sınırlıdır
Ders süresi 2 saattir. Her dersin sonunda soru ve yanıtlar için 30 dakikalık süre olacaktır
Canlı yayına katılabilmek için bu deneyime kayıt yaptırman gerekmektedir. 
Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Yayının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, kayıt yaptıranlara 24 ile 48 saat öncesinden e-posta yöntemi ile paylaşılacaktır.

Kayıt Yaptırma Koşulları
Program öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Antonina Online Mektep etkinliğin akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Derse kaçıranlar için telafi ders yapılmayacaktır.

Eğitim İle İlgili Diğer Bilgiler
Kursun süresi 8 haftadır. Her ders süresi 2 saattir. 
Kursun başlangıç ve tamamlanma tarihleri
Başlangıç tarihi 5 Şubat 2021, bitiş tarihi 26 Mart 2021

MÜFREDAT
Müfredat Başlıkları

1.YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? (I)
İlk İbrani (Yahudi) Atası Hz.İbrahim kimdir? 
Yahudi, İbrani, Musevi ne demektir? 
“İbrahim” isminin anlamı nedir? 
İsrailoğulları kimlerdir? İsrail kelimesinin anlamı nedir? 
Tanrı ilk olarak kiminle ahitleşti? “Ahit” ne demektir? 
Tanrının  İbrahim’le ahitleşmesinin simgesi nedir? 
İsrailoğulları Mısır’da yerleşimleri nasıl oldu ve orada ne kadar kaldılar?
İsrailoğulları’nın Mısır’dan ayrılış nedeni nedir? Hz. Musa’nın önderliğinde gerçekleşen Mısır’dan “çıkış” nasıl oldu?
Tanrının Hz. İbrahimle ilk ahitleşmesi sonrasında ikinci ahitleşme kiminle ve nasıl oldu?
10 Emir nedir, Hz. Musa 10 Emir’i nerede aldı?
İsrailoğulları kendilerine vaadedilen kutsal topraklara girmedne önce neden çölde 40 yıl beklemek zorunda kaldılar; Hz. Musa vaadedilen topraklara (Kenan) girebildi mi? 
Tanrı’dan alınan 10 Emir levahaları çölde nerede saklandı? 
2. YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? 
İsrailoğulları’nın çölde Tapınak olarak kullandıkları mekanın adı neydi?
Mısır’dan çıkışla başlayıp çölde geçen 40 yıllık süre Tevrat’ta hangi bölümde anlatılır?
Hz. Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın liderliğini kim üstlendi, kutsal topraklara giriş nasıl oldu?
İsrailoğulları kaç kabileden oluşur, bunların kutsal topraklarda yerleşimi nasıl bir düzen içinde oldu? 
“Hakimler” dönemi nedir? 
İsrailoğulları’nın ilk kralı kimdir?
Hz. Davut’un krallığı ve Hz. Davut Yahudiler için neden önemlidir? 
Samiriler kimlerdir? 
İsrailoğulları’nın kutsal topraklardaki ilk tapınağını kim inşa etti, bu tapınağın Yahudiler için önemi nedir?
3. YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? 
Hz. Süleyman kimdir? 
Hz. Süleyman’dan sonra kutsal topraklarda İsrailoğulları tarafından kurulan Birleşik Krallık neden dağıldı? 
Tapınak ne zaman ve kimler tarafından yıkıldı?
Babil sürgün dönemi 
Yahudilerin Babil sürgünü nasıl sona erdi? Sürgün sonrası Yahudilerin dini yapılanması nasıl ve kim tarafından gerçekleşti? 
II. Tapınak ne zaman ve nasıl inşa edildi? 
II. Tapınak döneminin genel özellikleri?
Makkabi isyanının nedenleri, Haşmonay sülalesinin krallığı
Kutsal topraklarda Roma hakimiyet süreci nasıl gelişti; bu dönemin önemli yerleşimleri hangileridir?
II. Tapınak ne zaman ve nasıl yıkıldı? ,Roma döneminde Tapınak tepesine hangi yapı inşa edildi?
MASADA nedir? 
Talmud ve Talmud dönemi nedir? 
ORTAÇAĞ : Ortaçağda Yahudiliğin gelişimi (Müslümanlarla ilişkiler, Karailerin ortaya çıkışı, Aşkenaz-Sefarad ayrışması, Bizans ve
Avrupa’daki Yahudiler).
MODERN DÖNEM: (Sabatay Sevi kimdir? Hasidilik hareketi nasıl doğdu? Yahudi Aydınlanması ve Modern Yahudi Hareketleri, Siyonizm Nedir? 
4.YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ?  - TEOLOJİK BOYUT(I)
Yahudi Soykırımı 
İsrail Devleti’nin kuruluşu
Modern Yahudi Mezheplerini tanıyalım: Reformist Yahudilik, Muhafazakar Yahudilik, Ortodoks Yahudilik)
Hasidik Yahudiler kimlerdir? 
İsrail Diyasporası, 
İsrail Yahudi Toplumu
Türk Musevi Cemaati
Yahudilik inanç/iman esasları nelerdir? Bu esaslar nasıl oluşmuştur? 
Kelime olarak Tevrat ve Tanah 
Tevrat’ın bölümleri (Yazılı Tevrat ve Talmud/Sözlü Tevrat)
Eski Ahit ne demektir?
Yazılı Tevrat’ın bölümleri
Tevrat ve Sefer Tora arasındaki fark nedir? 
Kumran metinleri 
Rabbani ve Ortodoks Yahudi inancına göre TANAH, hangi peygamberlere indirilen vahiyle yazılmıştır? 
Mişna, Gemara, Midraş nedir? 
Tanrı inancı
5.TEOLOJİK BOYUT (II) VE PRATİK BOYUT (I)
İsrail: Kutsal Kavim, Seçilmiş Kavim, Kutsal Topraklar
Peygamberlik
Ahiret İnancındaki farklı anlayışlar: Cennet, cehennem ?
Yahudi ahiret inancında Mesihçilik, Mesih, Mesihi Düzen,
Sabataycılık hareketi
Yahudi mistik geleneği: Kabala
İlk Yahudi mezhepleri (Ferisiler, Sadukiler, Esseniler)
Yahudilik’te şeriat (Halaha) ve şeriatla ilgili düzenlenmiş literatür.
Yahudilikte emir ve yasaklar (Mitsva,).
Doğum
Sünnet (BritMila)
6.PRATİK BOYUT (II)
Ergenlik (Bar Mitzva ve Bat Mitzva)
Evlilik 
Ölüm 
Yeme İçme
Temizlik
Günah -kefaret
Mabet ve Kurban
Sinagog ve Dua
Haftanın EN Önemli Günü: Şabat
7.PRATİK BOYUT (III)
Yahudi Bayramları: RoşHaŞana (Yeni Yıl, Yılbaşı)
Yahudi Bayramları: Yom Kipur (Kefaret Günü) 
Yahudi Bayramları: Sukot (çardaklar Bayramı) 
Yahudi Bayramları: Pesah (Mısır’dan çıkış Bayramı, Hamursuz Bayramı)
Yahudi Bayramları: Şavuot (Haftalar Bayramı, Sina Ahdi Bayramı, Tevratın İsrailoğulları’na veriliş anısına)
Yahudi Bayramları: Hanuka (Işıklar bayramı) 
Yahudi Bayramları: Purim (Kur’alar Bayramı)
Yahudilik’te Semboller (Davud Yıldızı, Menora, Hanukiyye, Parohet, 
Yahudilik’te Kadının Konumu nedir? 
Yahudi olmayanların dine kabulü?
Yahudilerin, Yahudi olmayanlara bakışı, ilişkileri (Özellikle “Nuhilik” konusu üzerinde durulacak) 
8.YAHUDİLİK AÇISINDAN KUDÜS VE ÇEVRE YERLEŞİMLERİ 
Kudüs (Tapınak Tepesi, Ağlama Duvarı, Yahudi Mahallesi, Hz. Davud’un Türbesi, Yafa Kapısı)
Kayseria (Roma’ya karşı Yahudi isyanının ateşlendiği yer, Herod’un şehri)
Safed (Yahudi mistizminin kalbi, Sanat ve Kabala bir arada, modern kabalanın temellerinin atıldığı ekol sinegoglar) 
Taberiye Gölü ve çevresi (Romalılarca Kudüs’ten çıkarılan Yahudilerin Talmud çalışmalarına devam ettikleri yerleşim)

EĞİTMEN
Dr. T.CENGİZ GÖNCÜ
1967 İstanbul doğumlu T. Cengiz Göncü, Pertevniyal Lisesi’nden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda ilk Yüksek Lisansını ve 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda ikinci Yüksek Lisansını ve aynı enstitüde 2015 yılında (Dolmabahçe Sarayı’nın İnşa Süreci, Mekan ve Teşkilat konulu) doktorasını tamamladı. Doktora tezi Temmuz 2019’da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Vakfı tarafından yayınlandı.

Cengiz Göncü 1986 yılında TBMM Milli Saraylarda “rehber” olarak başladı; daha sonra aynı kurumda Milli Saraylar Osmanlı Arşivi Sorumlusu (2004-2010), Beylerbeyi Sarayı Müdür Yardımcısı (2010-2012) ve Dolmabahçe Sarayı Müdürü (2012-2016) gibi idari görevlerde de bulundu. Cengiz Göncü halen TBMM Florya Atatürk Köşkü Amiri olarak görev yapmaktadır. 

Cengiz Göncü’nün 2011 yılında TBMM Milli Saraylar tarafından yayınlanan “Harem ve Cariyelik” isimli bir kitabı da var. Kendisinin diğer akademik çalışmalarına academia.edu isimli siteden ulaşılabilir.

1993 yılında Profesyonel rehberlik lisansını da alan T. Cengiz Göncü, 2014 yılından bu yana Antonina Turizm kadrosunda rehber olarak görev yapmaktadır. İstanbul ve yurtiçinde turların yanında yurtdışında da Mısır ve Kudüs turlarını gerçekleştirmektedir.

- Etkinlik video konferans yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir.- Etkinlik linki ve şifresinin size iletilebilmesi için biletinizi satın aldıktan sonra güncel e-mail adresinizden Biletix işlem referans numaranızı, satın almış olduğunuz etkinliğin adını ve tarihini antonina@antoninaturizm.com adresine mail atmanız gerekmektedir.- Belirtilen bilgilerin tüketici tarafından doğru olarak verilmemesi nedeniyle katılım linki ve şifresinin size iletilememesi ve buna bağlı olarak seminere katılamamanız halinde Biletix'in veya organizasyon firmasının sorumlululuğu bulunmamaktadır.- Tüketicinin elektrik, internet kesintisi veya kişisel sebeplerle eğitime zamanında katılamaması, bu sebeplerle eğitimin bir kısmını veya tamamını almaması organizasyon firmasının veya Biletix'in sorumluluğunda değildir. Bu tür durumlarda iade veya değişiklik hakkı sağlanmayacaktır.

istanbul.net.tr

Kare Kod (QR) Uygulaması

Sitemizde yer alan Mekan sahipleri ,etkinlik düzenleyenler, Kare (QR) kodunuzu oluşturun, bilgilerinizi mobil kullanıcılarla kolayca paylaşın. Oluşturduğunuz kare (QR) kodu yazıcınızdan basarak hemen kullanabilirsiniz.

Resime sağ tıklayıp jpg formatında farklı kaydedebilirsiniz.

Herhangi bir yorum yapılmadı ilk yorumlayan siz olun...
Yorumlar yaparak sesini duyur..!

İlginizi Çekebilir

Aile Eğlencesi Atölye Kurs Bale Biletino Etkinlikleri Çocuk Oyunları Haberler Foto Galeri Video Galeri Daha Fazlasını Göster

SAYFAYI PAYLAŞIN

Facebook Twitter Pinterest Mesaj Email
KAPAT

HAKKIMIZDA

Hakkımızda iletisim Yasal Uyarı Reklam Android Apple
KAPAT