YENİ KUŞAK YÖNETİM

YENİ KUŞAK YÖNETİM

Tarihler: 10 Ekim 2020 Cumartesi ~ 20 Aralık 2020 Pazar 10 Ekim 09:30 - 20 Aralık 17:00

Yer: İTÜ Maçka Kampüsü Kütüphane

BİLET AL

Ücret: İŞ DÜNYASI - 5655 TRY

Nereden Alınır: www.biletino.com

Paylaş:

Yorumlar:

istanbul.net.tr Eki 10, 2020 ~ Ara 20, 2020
Program Başlama Tarihi: 10 Ekim 2020 CumartesiProgram hakkında ayrıntılı bilgi almak için:Sevgi YILMAZ: 0-533-541 09 14https://www.mondesglobal.com/portfolios/yeni-kusak-yonetim-sertifika-programi/İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)Programın Amacı:Türkiye kurumsal gelişim tarihi incelendiğinde, işletmelerin %80’inde 1. kuşağın işi kurduğu, 2. kuşağın belli çalışmaları yaptığı, ancak 3. kuşakta yönetimsel anlamda çok ciddî sorunların yaşandığı görülmüş, bu nedenle çoğu işletmenin ya el değiştirdiği ya da iflas ettiği saptanmıştır.Peki bunun en temel nedeni nedir? Yâni Avrupa’da, Amerika’da veya Uzakdoğu’da 100, 200, 300 hattâ 500 ilâ 1.000 yıllık firmalar olmasına rağmen, neden Türk firmalarında aynı başarıyı göremiyoruz?Bu durumu özel olarak incelediğimizde esas sorunun ‘Yönetim Anlayışı’ olduğu gözlenmiştir. Bunun dışında, dünyaya bütünleşememe, kuşak çatışmaları, profesyonel yöneticilerin potansiyellerinin tam verimli kullanılamaması, finansal kaynakların düzgün kullanılamaması vb. gibi konuları sıralayabiliriz.‘Yeni Kuşak Yönetim’ programı oluşturulurken, tüm bu konulara temas edilmeye ve çözüm bulunmaya yönelmek amaçlanmıştır. Alanında tek sayılabilecek bir eğitim içeriği oluşturulmuş, küçük veya büyük tüm işletmelerin, uzun yıllar boyunca “sürdürülebilir küresel pazarlarda başarı sağlayacak” firmalar segmentine girmesi veya bu segmentte kalıcı başarı sağlaması amacı ile oluşturulan bu eğitimde uygulamalı vaka çalışmaları yapılarak, reel sektörde sorun yaşayan yöneticilerin sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlanması plânlanmıştır.Kimler Katılabilir:Bu eğitim programına, işletme kurmak isteyen girişimci adaylarına veya varolan işletmesini güncel ve uluslararası gelişmeler ışığında ve çeşitli bilimsel araştırma alanlarının kılavuzluğunda korumak ve geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine ve yöneticilerine yöneliktir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.Programın Genel Yapısı:Yeni Kuşak Yönetim Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.Konu-1: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİStrateji, Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisiKlasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme FarklılıklarıSatınalma StratejileriEmtia Yönetimi, Eskalasyonlar, VaryasyonlarMâliyet Düşürmede Temel TekniklerYeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?Dijital Satınalma: Satınalma 4.0 Nedir ?Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı TaşlarıKriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme YöntemleriDalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının KorunmasıSatınalma Kârlılık AnalizleriTedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?Konu-2: BÜTÇE ve RAPOR YÖNETİMİBütçe Kavramı ve Bütçe TipleriBütçe Dönemi Fiyat TahminleriTedârikçi Sipâriş DağılımıBütçe Dönemi ABC AnalizleriBütçe Dönemi Satınalma StratejileriBütçe Gerçekleşme Analizi Nasıl Yapılır ve Analiz Raporlar Nasıl Olmalıdır ?Rapor SistematiğiSatınalma Rapor Hazırlama TekniğiRapor Sunum TeknikleriDijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama YöntemleriRaporlamada İzlenebilirlikKonu-3: KRİZDE SATIŞIN KALBİRekabet ve Çevre AnaliziKıyaslama (Benchmarking)Hedef Pazar KonumlandırmaBüyüme StratejileriStratejik Marka YönetimiKurumsal İmaj YönetimiTanıtımYönetimiE-PazarlamaYeni Pazarlara Giriş StratejileriKonu-4: DİJİTAL PAZARLAMAİçerik Pazarlaması ve Sosyal Medya YönetimiKullanıcılarda Aidiyet Duygusu Yaratma YöntemleriSosyal Medya ile PazarlamaEtkileşim ve İçerik StratejisiSosyal Medya İletişim Plânı OluşturmaSosyal Medya Takibi ve RaporlamaSosyal Medyada Kriz YönetimiKonu-5: FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİVarolan Finansal Durumun SaptanmasıFinansal Performans ve Kâr / ZararNakit AkışPersonel MâliyetleriKıdem ve İhbar TazminatıDemirbaşlar ve AmortismanÖzel Mâliyetler – Muayenehane Tadilat Masraflarının Vergisel TarafıKatma Değer Vergisi (KDV)Stok Takibi ve Değer SaptamaGelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde Önemli NoktalarMâliyet AnalizleriSabit ve Değişken MâliyetlerBaşabaş Noktası AnaliziŞirket Türleri: Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim ŞirketŞirket Türlerinin Birbirlerine Göre Avantaj ve DezavantajlarıHisse Devri ve Vergisel BoyutuParanın Zaman DeğeriKredi Taksitlerinin HesaplanmasıKonu-6: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİStratejik OrtakKuruluşun Hedeflerini ve İş Stratejisini AnlamakKurum Kültürünü Anlamak ve Uyum Sağlamakİş Hedeflerine Uygun Katma Değeri Yüksek Çözümler Tasarlamak ve UygulamakOrganizasyonel Gelişimi YönetmeStratejik İşgücü PlânlamasıYetenekleri Çekmek, Geliştirmek ve Elde TutmakKariyer Plânlaması ve Bağlılık UygulamalarıPerformansı YönetmekEğitim ve GelişimYetkinlik YönetimiÜcreti Yönetmekİdarî Uzmanİnsan Kaynaklarında Kritik Veriye Ulaşmak ve Veri Yönetimi (HRIS Raporları)İnsan Kaynaklarında Süreç DenetimiKonu-7: İNSAN YÖNETME SANATIYönetmek Nedir ? Liderlik Nedir ?Ekip Ruhu OluşturmaKriz Anlarında Etkin Ekip YönetimiStratejik Karar Verme YöntemleriStratejik PlânlamaŞirketlerde Stratejik Gelişimde Yöneticinin RolüKonu-8: İŞLETMEDE KOÇLUK ve LİDERLİĞİN ÖNEMİLider Kimdir? Yönetici Kimdir?Mikro Yönetici, Makro YöneticiLiderliğin BileşenleriKoç Kimdir ? Koçluk Becerileri Nelerdir ?Koçluk Neden Önemlidir ?İnsan Odaklı LiderlikKoçluk Yaklaşımıyla YönetimAktif DinlemeKaliteli İletişimDuygusal Zekânın ÖnemiÇatışma YönetimiMotivasyonu ArttırmaVUCA (Volatile/Değişken - Unceratin/Belirsiz - Complex/Karmaşık - Ambigious/Bulanık) Dünyasında Yaşam BecerileriKonu-9: YÖNETİCİNİN KRİZ REHBERİKriz Nedir ?Hangi Noktada Risk Alınmalıdır ?Öngörülmeyen ve Öngörülen RisklerÖngörülmeyen Riskler Karşısında Yapılması GerekenlerKriz Yönetimin AşamalarıNeler Kriz Kapsamına Girer ?Krizin KategorileriKategori YönetimiKrizi Önleme/Çözme YöntemleriKriz = Fırsat mı ?Krizi Fırsata Çevirme YöntemleriKonu-10: ÜRETİM PLÂNLAMA YAKLAŞIMLARIÜretim ve Üretim SistemleriÜretim Kavramı ve İç/Dış Çevre EtkenleriÜretim Sistemi ve SınıflandırılmasıHiyerarşik Üretim Plânlama ve Kontrol AdımlarTalep PlânlamaTalep Tahmini ve Üretim Plânlamadaki ÖnemiTalep Tahmini AşamalarıTalep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri (Talep ve Arz Plânlama)Bâzı Talep Tahmini YöntemleriStok MâliyetleriEkonomik Sipâriş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının BelirlenmesiGüvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin BelirlenmesiToplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)Kapasite PlânlamaKapasite TanımıKapasite ÖlçümüKapasite Plânlama SüreciKonu-11: LOJİSTİK YÖNETİMİTemel Lojistik Etkinlikler ve Lojistik MâliyetlerToplam Mâliyet KavramıLojistik Süreçlerde Dış Kaynak KullanımıLojistik Yönetiminin TanımıTedârik Zinciri Yönetiminde Lojistik Yönetiminin EtkinliğiLojistik Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri ve Performans GöstergeleriLojistik SüreçlerKonu-12: DEPO YÖNETİMİ ve STOK ANALİZLERİStok, Depo ve Depolama KavramlarıMalzeme Tipleri ve Malzeme KodlamaDepolamanın, Lojistikteki ve Tedârik Zinciri Yönetimindeki Yeri ve ÖnemiTemel Depo TürleriTemel Depolama SüreçleriDestek Depolama SüreçleriDepolama EkipmanlarıElleçleme EkipmanlarıKaplarDepo Yönetiminin Amacı ve Ortaya Çıkabilecek SorunlarKaynak PlânlamaAdresleme SistemleriABC AnaliziDepolamada Kullanılan Semboller ve İşaretlemeDepolamada Performans DeğerlendirmeÖnemli Stok Analizi Yaklaşımları Konu-13: KÂRLI İHRACAT YÖNTEMLERİHedef Pazar Belirleme ve KonumlandırmaYurt Dışı Pazar AnalizleriYurt Dışı Stratejik Marka YönetimiStratejik PazarlamaRekabet ve Çevresel AnalizHedef Pazar ve KonumlandırmaBüyüme StratejileriStratejik Marka YönetimiKurumsal İmaj YönetimiReklâm ve Marka İletişimiSorunlar ve ÇözümleriSatış YönetimiPerakende YönetimiE-PazarlamaSatış İçin Sosyal Medya PazarlamasıYeni Pazarlara Giriş StratejileriKonu-14: ULUSLARARASI TİCARET ve GÜMRÜK SÜREÇLERİDış Ticarete Genel BakışİthalatİhracatTeslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)Ödeme YöntemleriDış Ticarette Kullanılan BelgelerDış Ticaret ve LojistikDı

BİLETLER:

1 - İŞ DÜNYASI - 5655 TRY

istanbul.net.tr

Kare Kod (QR) Uygulaması

Sitemizde yer alan Mekan sahipleri ,etkinlik düzenleyenler, Kare (QR) kodunuzu oluşturun, bilgilerinizi mobil kullanıcılarla kolayca paylaşın. Oluşturduğunuz kare (QR) kodu yazıcınızdan basarak hemen kullanabilirsiniz.

Resime sağ tıklayıp jpg formatında farklı kaydedebilirsiniz.

Herhangi bir yorum yapılmadı ilk yorumlayan siz olun...
Yorumlar yaparak sesini duyur..!

İlginizi Çekebilir

Aile Eğlencesi Atölye Kurs Bale Biletino Etkinlikleri Çocuk Oyunları Haberler Foto Galeri Video Galeri Daha Fazlasını Göster

SAYFAYI PAYLAŞIN

Facebook Twitter Pinterest Mesaj Email
KAPAT

HAKKIMIZDA

Hakkımızda iletisim Yasal Uyarı Reklam Android Apple
KAPAT