Kaside der vasf-ı İstanbul

Nedim

"bu şehr-i sitanbul ki bi misl ü behâdır bir sengine yek pâre acem mülkü fedâdır bir gevher-i yekpare iki bahr arasında hurşid-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır altında mı üstünde midir cennet-i a`lâ el-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır her bağçesi bir çemenistân-ı letafet her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatadır

Herkes irişür anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı mearif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma`den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebriz-i ziyadır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezadır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa`d hem âbâd
İstanbul`a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kûh-sarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul`un evsafını mümkün mi beyân hiç
Maksud heman sadr-ı kerem-kâra senadır

Paylaş:

İstanbul Haritası İstanbul Fotoğrafları İstanbul Tarihi İstanbul Müzeleri Dini Mekanlar Tarihi Eserler Daha Fazlasını Göster

SAYFAYI PAYLAŞIN

Facebook Twitter Google Pinterest Mesaj Email
KAPAT

HAKKIMIZDA

Hakkımızda iletisim Yasal Uyarı Reklam Android Apple
KAPAT